Ostraha objektů

Fyzická ostraha


Pečlivé a důkladné poznání zakázky

Realizaci každé zakázky fyzické ostrahy předchází zpracování bezpečnostní analýzy objektu, na jejímž základě je proveden výběr pracovníků, navrženo materiální vybavení, vypracován projekt na doplnění technických prostředků ostrahy, navržen základní realizační záměr ostrahy, včetně doplňkových služeb a kontrolní činnosti a vykalkulována cena za služby ostrahy v daném rozsahu.

Pracovníci ostrahy

Kromě trestní bezúhonnosti musí uchazeč doložit lékařskou zprávou i dobrý zdravotní stav. Znalosti pracovníků a kvalita výkonu služby je kontrolována dispečery společnosti a splněním dílčí kvalifikace "Strážný" podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb. o uznání výsledků dalšího vzdělání Vybavení ostrahy: Materiální vybavení pracovníků je vždy přizpůsobeno konkrétní zakázce a zahrnuje standardní jednotný stejnokroj, prostředky osobní ochrany a komunikační prostředky.

Partneři společnosti PPH spol. s r.o.